הגזמתם!


לא צריך להגזים, זה רק ניסוי בינתיים, אין ממש כתבות אמיתיות!
It+s+perfect.+Some+crazy+experiment+happens+and+people+start+to+_8f09dc6fbfc82cd914e8b5ffc4390e86
תיכף יהיו בטח :)